Doelstelling van de Stichting Welcome Again Veterans

De Stichting Welcome Again Veterans is een non-profit organisatie en heeft  tot doel Canadese Oud-strijders, die zich ingezet hebben voor de bevrijding van ons land een programma aan te bieden tijdens hun verblijf in Nederland. De Stichting heeft als werkgebied het oosten van ons land: Zuid Drente-Overijssel-Noord Gelderland.
De Stichting biedt de veteranen een zgn. hosting-programma aan met behulp van plaatselijke comités in de verschillende plaatsen in het werkgebied. De Stichting streeft er naar het verblijf in ons land aan de Canadese veteranen gratis aan te bieden. De Stichting doet hiervoor een beroep op sponsoring en ondersteuning van bedrijven en instanties.
Een keer in de vijf jaar is de Stichting de organisator van de herdenking op de Canadese Begraafplaats te Holten.
 
Geschiedenis van Welcome Again Veterans
In de periode 1963-1973 werden de zgn. Pelgrimages gehouden. De overkomst van naaste familieleden van gevallen Canadezen. Hierbij speelde burgemeester Enklaar uit Holten een belangrijke rol. Het fenomeen gastgezinnen werd toen ingevoerd en er werd daarmee veel ervaring opgedaan. Gelden werden toen gegenereerd uit o.a. de landelijke Klaproos-collecte. In 1980 werden Canadese veteranen uitgenodigd. Dit was bedoeld als een eenmalige actie onder de naam Thank You Canada. Belangrijke initiatiefnemers waren de heren Enklaar, Tensen en Van Lanschot. Eén en ander onder de vlag van het Oorlogsgravencomité.
Na 1980 werd TYC opgeheven. In 1985 was TYC er dus niet meer en werd de overkomst van veteranen overgenomen door de Stichting “We do Remember” uit Apeldoorn o.l.v. de heer Koorenhof.
In 1990 is de Stichting Welcome Again Veterans opgericht en waren we voor het eerst actief. In 2000, 2005 en 2010 waren er 2 Stichtingen, t.w. Thank You Canada & Allied Forces en de Stichting Welcome Again Veterans.
Zeer tot onze spijt is onze voorzitter en grote inspirator Gerrit Jan van ’t Holt ons in oktober 2014 ontvallen. Hij heeft heel veel voor de Stichting Welcome Again Veterans betekent. We moeten nu helaas zonder hem verder.
Gelukkig hebben wij de hulp van de Afsluiters (een vriendengroep, die ook het Informatie Centrum, gelegen naast de Canadese Begraafplaats, hebben opgericht en de Stichting Viering Nationale Feestdagen die ons ter zijde staan met het organiseren van de 70 jarige Herdenking op de  Canadese begraafplaats op 4 mei a.s.